Tools

EFT

Emotional Freedom Techniques of techniek voor emotionele vrijdheid.

EFT combineert naaldvrije acupunctuur, of liever, acupressuur met het focussen op het probleem of de pijn. De coach toont aan de client de tikpunten op zijn lichaam (vooral gezicht en vingers) die verbonden zijn met de 14 hoofdmeridianen of energiebanen. Terwijl de client tikt op zichzelf onder begeleiding van de coach concentreert hij zich op het probleem of de pijn door die uit te spreken. Door de combinatie van het tikken op de energiebanen en het uitspreken van het probleem lost de verstoring in het lichaamsenergiesysteem op en wordt de emotionele blokkade opgeheven.

EFT is een verrassend eenvoudige maar vooral efficiente methode die je helpt bij mentale, emotionele en lichamelijke klachten. Bovendien kun je het zelf thuis toepassen. EFT werkt vaak waar niets anders wil werken.

Matrix Reimprinting

Matrix reimprinting is een techniek, die in combinatie met EFT , werkt aan de emotioneel beladen beelden van vroeger. Beelden van onprettige, pijnlijke, vernederende, beangstigende evaringen uit onze jeugd of kindertijd kunnen ons een onzeker , gekwetst , onveilig gevoel bezorgen. Die beelden en gevoelens kunnen prompt tevoorschijn komen als we in gelijkaardige situaties terecht komen. Dat gebeurt automatisch vanuit ons brein. De ervaringen en gevoelens van toen bepalen hoe we nu reageren op situaties en in relatie met anderen. Denk maar eens aan die gevaarlijke hond van de buren die jou als kind aangevallen heeft, hoe die ervaring je nu nog steeds bang maakt voor honden.

Met matrix reimprinting gaan we een beladen beeld ontladen, de negatieve invloed wordt weggenomen zodat het beeld en de herinnering je nu niet meer beinvloeden.

Het mooie aan deze techniek is dat de client zelf een grote inbreng heeft in het veranderen van het beladen beeld. Op het einde van de behandeling vindt de client de beladenheid niet meer terug en de hinder die het veroorzaakte is verdwenen.

Hartcoherentie

Het hart is het huis van onze emoties. Elke verandering van emotie heeft een weerslag op het hartritme. De tijdsintervallen tussen de hartslagen wordt hartritmevariabiliteit genoemd (HRV). De HRV verandert voortdurend en dit wijst op een gezonde toestand van ons hart en zenuwstelsel. Wanneer de HRV gelijkmatig verloopt door een regelmatige, gebalanceerde afwisseling van versnelling en vertraging van de hartslag, spreken we van hartcoherentie. De stimulerende en vertragende activiteit van het autonoom zenuwstelsel zijn dan in balans. We verkeren dan in een "veilige modus" i.p.v. een "vecht- en/of vluchtmodus".

Hartcoherentie is een natuurlijke toestand van het menselijk lichaam. Langdurige periodes in deze toestand zijn echter zeldzaam. Door zelfreguleringtechnieken kan men de hartcoherentie langer in stand houden. Een reguleringstechniek is de specifieke ademhaling, F6 genaamd. Gefocust op de hartstreek, ademt men 5 tot 7 ademhalingen per minuut. Het ritmisch uitzetten en samentrekken van de borstkas en middenrif geeft een signaal aan sensoren waardoor de hartslag ook ritmischer wordt. Het evenwicht in ons hart beinvloedt constant onze hersenen. De ademhaling synchroniseert het hartritme, dat een aantal hersenritmes synchroniseert. Deze hebben dan weer een invloed op de hormonale uitscheiding, wat een synchroniserend effect heeft op gedrag !

Hartcoherentie is een sterke indicator van emotioneel welzijn.

Studenten die problemen ervaren om te presteren onder druk, bijv. tijdens de examens, zullen rustig en alert blijven en hierdoor beter gaan presteren.

Mensen met emotionele trauma's, gaan tijdens de sessie, onder begeleiding in hartcoherentie. Hierdoor vertoeven zij in "de veilige modus", waardoor de emotie sereen kan aanschouwt worden en het een plaats krijgt. Eventueel wordt dit proces ondersteunt door EFT.

Deze "veilige modus" zorgt er ook voor dat het lichaam minder vetten opslaat! Een afslankprogramma over 9 weken 'Afslanken met je hart' in 4 sessies , leert je hoe je emoties onder controle brengen waardoor je minder gaat eten en/of snoepen. De nadruk ligt niet op dieten , wel bij het gevoel dat je hebt bij het eten.

Mindfulness

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die u beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren, depressie, burn-out, pijn... en die ook de creativiteit stimuleert en de communicatie verbetert.

Mindfulness is bewust aandacht geven aan het huidig moment, zonder te oordelen.

Een aandachtstraining start met een eenvoudige methode waarbij de aandacht door middel van concentratie gericht wordt op een punt. Dit doen we door een aantal eenvoudige oefeningen waarbij de aandacht gaat naar de ademhaling of naar bepaalde lichaamszones. Snel komt men tot de ontdekking dat het in 'de innerlijke wereld' zelden rustig is. Er is eerder sprake van een continue stroom van denken, oordelen, emoties... Daarenboven blijkt dat we maar zeer weinig controle hebben op deze processen; ze leiden een leven op zichzelf. Zo worden onbewust allerlei gedachten, herinneringen en opinies meegenomen in het huidige moment. We zien de werkelijkheid doorheen de filter van onze eigen geschiedenis, doorheen onze verlangens, onze betrachtingen. Zodoende wordt onze waarneming vertroebeld. Misverstanden, communicatieproblemen en allerhande spanningen zijn daar vaak het gevolg van. Door de stroom van gedachten en emoties in onszelf oordeelloos op te merken, verliezen ze een groot deel van hun impact. We zien meer en meer de werkelijkheid zoals ze zich aandient, zonder innerlijke stoorzenders.

"Gedachten zijn krachten!"

Deze uitdrukking krijgt hier ten volle zijn betekenis!

Braingym

Braingym, of 'hersenturnen' bestaat uit eenvoudige, speelse en doelgerichte bewegingen die je bewust uitvoert volgens jouw noden. Ze maken het mogelijk om het beste uit jezelf te halen en om datgene wat je geleerd hebt ook bij stressvolle situaties aan te spreken.Het uitgangspunt van is: Bewegen is de poort tot leren!

Beweging geeft ons informatie over ons lichaam en over onze omgeving. Beweging was onze eerste leraar, wanneer we leerden ons om te keren, te zitten, kruipen, ...

Wanneer we in interactie gaan met complexe sociale situaties blijven we verder leren via beweging. Braingym versterkt onze fysieke vaardigheden die betrokken zijn bij een leerproces en wanneer we fysiek voorbereid zijn, zal het mentale aspect van ons leren gemakkelijker worden.

De Braingym oefeningen kunnen door lichaam en geest te integreren snelle verbeteringen aanbrengen op vlak van o.a. aandacht en concentratie, geheugen, planning en organisatie, leercapaciteit en informatieverwerking, lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, luisteren, fysieke coordinatie en algemeen gevoel van welzijn.